نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاع رسانی در خصوص فروش با تخفیف کتابهای انتشارات دانشگاه تهران

اطلاع رسانی در خصوص فروش با تخفیف کتابهای انتشارات دانشگاه تهران


به استحضار می‌رساند انتشارات دانشگاه تهران کتابهای آن مؤسسه را با شرایط زیر و با درصد تخفیف مشخص به فروش می‌رساند:

۴۰ درصد تخفیف به کتاب‌هایی تعلق می‌گیرد که استاد محترم مربوطه، آن کتاب را به عنوان مرجع درس معرفی نموده که در اینصورت استاد محترم عنوان کتاب و اسامی و تعداد دانشجویان را از طریق اتوماسیون اداری (به معاونت علمی دانشکده) اعلام نماید تا مراحل خرید تکمیل گردد.

۲۰ درصد تخفیف شامل خرید از طرق سایت بوده و برای عموم اعمال می‌گردد.

۱۰ درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه تهران با ارائه کارت دانشجویی به صورت حضوری و از طریق فروشگاه انتشارات می‌باشد.