نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مجازی ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت" با هدف گردهمایی صاحبان ایده فناورانه در حوزه محصولات و خدمات سلامت،(6-7 بهمن ماه 1399)

اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مجازی ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت" با هدف گردهمایی صاحبان ایده فناورانه در حوزه محصولات و خدمات سلامت،(6-7 بهمن ماه 1399)