نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاع رسانی ثبت نام در آزمون سامفا- دانشجویان غیر ایرانی

اطلاع رسانی ثبت نام در آزمون سامفا- دانشجویان غیر ایرانی


متقاضیان می‌بایست از اول تا دهم تیرماه نسبت به ثبت نام در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام نمایند.