نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه نحوه ارائه سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و مهندسی صنایع

اطلاعیه نحوه ارائه سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و مهندسی صنایع


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و مهندسی صنایع که درس سمینار را در نیمسال جاری اخذ کرده‌اند:

جهت ارائه سمینار، ارائه فایل‌های word و PDF و Power point به اساتید راهنما الزامی می‌باشد.