نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه مهم در خصوص شرایط جدید مهمان تابستان1401

اطلاعیه مهم در خصوص شرایط جدید مهمان تابستان1401


۱- در خصوص دروس عمومی استثنائاً در تابستان جاری در صورت ارسال مجوز آموزش کل دانشگاه، اخذ درس در دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ به صورت مجازی بلامانع است لازم به ذکر است این تابستان دانشگاه تهران دروس عمومی را ارئه می‌دهد و ترجیحاً دانشجویان دروس را با دانشگاه تهران اخذ نمایند ۲- در خصوص دروس پایه با رعایت شرط دو بار مردودی (دانشجویان شاهد و ایثارگر و فومن و کاسپین یک بار مردودی) اخذ درس فقط به صورت حضوری و دانشگاه‌های سطح یک و دو مجاز می‌باشد ۳- در خصوص دروس تخصصی صرفاً در شرایط خاص و در صورت دانش اموختگی و صلاحدید معاون محترم آموزشی به صورت حضوری و در دانشگاه‌های سطح یک امکان پذیر می‌باشد .۴- کلیه دانشجویان در صورت صدور فرم میهمانی باید پیگیر نمرات خود از دانشگاه مقصد باشند و در صورت انصراف فرم میهمانی را به اداره آموزش عودت دهند ۵- صدور فرم میهمانی به منزله اخذ درس است و نمرات حتی مردودی (نمرات پایین‌تر از ۱۲) در سیستم جامع آموزشی ثبت می‌گردد.