نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99


دانشجویان نامبرده در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات نیمسال دوم ۴۰۲-۴۰۱ در سامانه جامع آموزش- پیشخوان خدمت- بررسی مسائل آموزشی دانشجو (_درخواست کد ۱۴۹) اقدام نمایند (فرم تأیید استاد راهنما با ذکر تاریخ دفاع در مرحله ۲ درخواست بارگذاری گردد)

علی حمزه

مهیار پوررحیمی

پریسا رجبی

پرهام کاظمی

رامین محمدی

زهرا یادگاری

مرضیه زمانی

محمد رسولی