نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مهم در خصوص تغییر شماره حساب پرداخت بدهی کتابخانه

اطلاعیه مهم در خصوص تغییر شماره حساب پرداخت بدهی کتابخانه


با عنایت به اجرای پیاده سازی نظام شناسه واریز درآمدهای دانشگاه به حساب تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی (حساب غیر قابل برداشت)، شماره حساب واریز بدهی کتابخانه ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ (شبا: IR830100004001070103006825) به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی می‌باشد.

شناسه واریز: ۳۰۱۰۷۰۱۷۴۱۴۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۰۳۰۶۸