نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مهم در خصوص تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی

اطلاعیه مهم در خصوص تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی


دانشجویان فاقد تاییدیه و معافیت تحصیلی در صورت عدم وصول (۱) تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی و (۲) تأیید معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا تا آبان ماه سال ۱۴۰۰، مجاز به شرکت در امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نخواهند بود. در ضمن انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ منوط به وصول مدارک فوق و ثبت در سامانه جامع آموزش دانشگاه است.

روش ملاحظه ثبت نامه‌های فوق در سامانه جامع آموزش: اطلاعات جامع دانشجو - پرسنلی- نامه‌های مهم دانشجو است.