نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه مهلت دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد نیمسال اول1401-1400

اطلاعیه مهلت دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد نیمسال اول1401-1400


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

مهلت نهایی برگزاری جلسات دفاعیه پایان نامه در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ می‌باشد. بدیهی است با توجه به شروع کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶، برگزاری جلسات دفاعیه پایان نامه دانشجویان از این تاریخ منوط به ایجاد نیمسال و با پرداخت هزینه روزشمار خواهد بود.