نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 3 کارآموزی تابستان 1400

اطلاعیه شماره 3 کارآموزی تابستان 1400


به استحضار می‌رساند آخرین مهلت ارسال گزارش دوره کارآموزی در سامانه‌های تلنت و کاروژه تا پایان روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ و ثبت نمرات توسط اساتید راهنما تا پاپان روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ تعیین شده است.