نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه شرکت در کلاسهای نیمسال اول دانشکده فنی فومن کارشناسی ارشد ورودی1400

اطلاعیه شرکت در کلاسهای نیمسال اول دانشکده فنی فومن کارشناسی ارشد ورودی1400


دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ کارشناسی ارشد که انتخاب واحد آنان در سامانه جامع آموزش به اتمام رسیده است جهت شرکت در کلاس‌های نیم سال اول وارد سامانه elearn.ut.ac.ir شده و پس از مطالعه فایل راهنما، در کلاس مربوطه شرکت نمایند. تاریخ شروع کلاس‌ها از روز شنبه ۱۵/‏۸/‏۱۴۰۰‬ خواهد بود. ضمناً برنامه هفتگی خود را می‌توانید از گزارش ۸۸ و یا ۴۲۳ در سامانه جامع آموزش ملاحظه نمائید.