نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه شرایط درخواست حذف نیسمال 4002 مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه شرایط درخواست حذف نیسمال 4002 مقطع کارشناسی ارشد


اطلاعیه شرایط درخواست حذف نیسمال ۴۰۰۲ مقطع کارشناسی ارشد
-حذف نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ برای کسانی که قبلاً" از حذف بدون احتساب برای دو نیمسال استفاده کرده‌اند امکان پذیر نیست.

-اگر در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تصویب پایان نامه درج شده باشد، حذف نیمسال مذکور امکان پذیر نیست.

-حذف بدون احتساب برای دانشجویان مهمان نیمسال کامل، امکان پذیر نمی‌باشد. این قبیل دانشجویان می‌توانند درخواست خود را به دانشگاه مبدا ارائه نمایند.

- حذف نیمسال در خارج ازسنوات مجاز که نیاز به رأی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه دارد، امکان پذیر نیست.

- عواقب ناشی از حذف بدون احتساب دانشجویان مشمول خدمت نظام وظیفه، تطویل سنوات تحصیلی و عدم تأیید سازمان وظیفه عمومی ناجا، به عهده دانشجو می‌باشد.

دانشجویان متقاضی، فرم درخواست آموزشی موجود در سایت دانشکده فنی فومن (قسمت فرم‌ها و آئین نامه‌ها) را پس از تأیید استاد راهنمای مربوطه، به آموزش دانشکده ارسال نمایند.