نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم400-99

اطلاعیه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم400-99


زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم ۴۰۰-۹۹

۱- ورودی‌های ۹۶ و ماقبل از ساعت ۸ الی ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۶/‏۱۲/‏۹۹‬

۲ - ورودی‌های ۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۹‬

۳-و رودی‌های ۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۹‬

۴ - ورودی‌های ۹۹ از ساعت ۸ الی ۱۱ روز دو شنبه مورخ ۱۸/‏۱۲/‏۹۹‬