نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص 3 درس معرفی به استاد در نیمسال اول سال تحصیلی 99-400

اطلاعیه در خصوص 3 درس معرفی به استاد در نیمسال اول سال تحصیلی 99-400


دانشجویانی که تنها ۳ درس (حداکثر ۹ واحد نظری) جهت فارغ التحصیلی برای آنها باقی مانده است می‌توانند جهت امتحان ارائه به استاد به آموزش دانشکده درخواست دهند. لازم به ذکر است این دانشجویان ملزم به انتخاب واحد نیمسال اول ۴۰۰-۹۹ نمی‌باشند.