نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه در خصوص کلاسهای مجازی آنلاین

اطلاعیه در خصوص کلاسهای مجازی آنلاین


قابل توجه دانشجویان گرامی:
کلیه کلاسهای مجازی آنلاین و فایل های تکمیلی اساتید در "سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران" به آدرس "elearn.ut.ac.ir" (که ممکن است بلافاصله با تغییر دامنه نیز همراه باشد)، برگزار و بارگذاری می شود.
موفق باشید