نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص مصوبه هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه در خصوص لزوم اخذ مجوز برای برگزاری برنامه‌ها در فضای مجازی

اطلاعیه در خصوص مصوبه هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه در خصوص لزوم اخذ مجوز برای برگزاری برنامه‌ها در فضای مجازی


نظر به مفاد آئین نامه فعالیت تشکل‌های دانشگاهیان و ابلاغیه معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات، چنانچه هر یک از تشکل‌های اسلامی درخواست فعالیت در فضای مجازی اعم از سایت‌ها، کانال‌های پیام‌رسان، اینستاگرام و …، با استفاده از لوگوی دانشگاه تهران و یا لوگوی تشکل خود داشته باشند، بر اساس ماده ۳ دستورالعمل اجرایی آئین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان، لازم است طبق مفاد دستور العمل مذکور نسبت به اخذ مجوز از هیئت نظارت دانشگاه تهران، اقدام نمایند.