نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص شروع کلاس ها

اطلاعیه در خصوص شروع کلاس ها


کلاسهای نو دانشجویان 1400 در سامانه ایلرن به ادرس elearn.ut.ac.ir از تاریخ 1400/07/21 آغاز می گردد.