نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص دانشجویان ورودی جدید

اطلاعیه در خصوص دانشجویان ورودی جدید


دانشجویان ورودی جدید جهت استعلام سوابق تحصیلی مقطع قبلی به صفحه اول سامانه جامع آموزش- قسمت راهنمای دانشجویان- استعلام سوابق تحصیلات قبل مراجعه نموده و مراحل مربوطه را انجام دهند.