نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه در خصوص دانشجویان متقاضی حل تمرین

اطلاعیه در خصوص دانشجویان متقاضی حل تمرین


دانشجویان متقاضی حل تمرین در نیمسال اول 1401 می‌توانند فرم درخواست حل تمرین خود را با تأیید استاد درس مربوطه حداکثر تا تاریخ ۳۰/‏۰۷/‏۱۴۰۱‬ به آموزش دانشکده تحویل نمایند. قابل ذکر است درخواست‌هایی که بعد از تاریخ اعلام شده ارائه می‌شوند قابل بررسی نخواهند بود.