نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص " اخذ زبان عمومی"

اطلاعیه در خصوص " اخذ زبان عمومی"


پیرو پیگیری های بعمل آمده از سوی دانشکده مشخص شد  با توجه به همسان سازی و ارائه یکسان دروس عمومی برای کلیه دانشجویان دانشگاه تهران، ارائه اختصاصی دروس عمومی مختص دانشکده خاصی صورت نمی گیرد.  لذا دانشجویان واجد شرایط، در صورت ارائه این درس در نیمسال آتی نسبت به اخذ آن  اقدام نمایند.