نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه درخواست خوابگاه تهران برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه درخواست خوابگاه تهران برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی


به اطلاع دانشجویان متقاضی خوابگاه تهران می‌رساند مهلت ارسال درخواست خوابگاه تهران برای دانشجویان کارشناسی ارشد تا روز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ می‌باشد. دانشجویان متقاضی، فرم درخواست آموزشی خود را همراه با تأیید استاد راهنمای مربوطه به آموزش دانشکده تحو یل نمایند.