نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه درخصوص تاییدیه های تحصیلی / معافیت تحصیلی

اطلاعیه درخصوص تاییدیه های تحصیلی / معافیت تحصیلی


دانشجویانی که تا قبل از بازه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ فاقد تاییدیه تحصیلی / معافیت تحصیلی باشند مجاز به ثبت نام نمی‌باشند.

دانشجویان گرامی جهت دریافت متن اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.