نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402


بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی می‌رساند:

جهت اطلاع از تاریخ و مقررات حذف اضطراری نیم سال دوم 1402-1403 به سایت معاونت آموزشی دانشکدگان فنی به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

https://engeducation.ut.ac.ir/fa/news/41658

اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکدگان فنی