نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تمدید سنوات نیمسال اول401-400 مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه تمدید سنوات نیمسال اول401-400 مقطع کارشناسی ارشد


آخرین مهلت درخواست تمدید سنوات دانشجویان مق طع کارشناسی کارشناسی ارشد ۳۰/‏۴/‏۱۴۰۰‬ می‌باشد. دانشجویان ابتدا فرم درخواست تمدید سنوات (موجود در سایت دانشکده فنی فومن) را به امضای استاد راهنمای مربوطه رسانده و سپس درخواست خود را در سامانه جامع آموزش- منوی پیشخوان خدمت ثبت کرده و و فرم امضا شده درخواست تمدید سنوات را بارگذاری نموده و گزینه تأیید و ارسال درخواست را انتخاب نمایند.