نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تمدید بازه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال اول 400-99

اطلاعیه تمدید بازه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال اول 400-99


طبق تصمیم شورای آموزشی پردیس فنی مورخ ۰۷/‏۱۱/‏۹۹‬ زمان برگزاری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد نیمسال اول ۴۰۰-۹۹ بدون ایجاد سرترم جدید، تا تاریخ ۹۹/۱۲/۲۵ تمدید شد. لازم به تذکر است دانشجویانی که قصد دفاع در نیمسال اول ۴۰۰-۹۹ دارند باید درخواست اولیه دفاع خود را حداکثر تا تاریخ ۱۵/‏۱۲/‏۹۹‬ به آموزش دانشکده تحویل نمایند. بدیهی است پس از تاریخ ۱۵/‏۱۲/‏۹۹‬ درخواست‌های دفاع مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.