نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه "تمدید بازه ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول 99-1400"

اطلاعیه "تمدید بازه ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول 99-1400"


با توجه به عدم انجام ارزشیابی الکترونیکی توسط برخی از دانشجویان، زمان ارزشیابی تا روز چهارشنبه ۲۴/‏۱۰/‏۹۹ تمدید شد.