نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تغییر تاریخ دانش آموختگی نیمسال دوم 99-98

اطلاعیه تغییر تاریخ دانش آموختگی نیمسال دوم 99-98


تاریخ دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۸۹ آخرین نیمسال تحصیلی آنان می‌باشد، استثنائاً فقط در همین نیمسال از ۱۳۹۹/۶/۳۱ به ۱۳۹۹/۷/۳۰ تغییر می‌یابد. قابل ذکر است مهلت ارائه نمرات پروژه و کارآموزی دانشجویان کارشناسی تا پایان شهریور می‌باشد.

کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد که تا تاریخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ دفاع می‌نمایند جهت انجام امور نظام وظیفه لازم است درخواست گواهی اشتغال به تحصیل در سامانه جامه آموزش برای نظام وظیفه ثبت کرده و سپس جهت دریافت معافیت تحصیلی ماه مهر اقدام نمایند.