نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تغییر تاریخ ارائه سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

اطلاعیه تغییر تاریخ ارائه سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع


تاریخ ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در نیمسال اول ۴۰۰-۹۹ به تاریخ ۱۸ بهمن ۹۹ تغییر یافت.