نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تسهیلات آموزشی نیمسال اول 400-99

اطلاعیه تسهیلات آموزشی نیمسال اول 400-99


قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای مساعدت به دانشجویان شاغل به تحصیل  پیرو بند 8 مصوبات جلسه  مورخ 1399/8/6 شورای آموزشی دانشگاه ، موارد ذیل در خصوص  ارائه تسهیلات ذیل در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  را به اطلاع دانشجویان می رسد:

۱- اخذ سه درس (تا سقف حداکثر ۹ واحد) به صورت معرفی به استاد برای دانشجویان مقطع کارشناسی

۲ - حذف اضطراری سه درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی

۳- حذف اضطراری یک درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بدون رعایت نوع درس و کف واحد در نیمسال تحصیلی

۴ - حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات با ارائه مدارک ، تایید استاد راهنما، تایید هیات رئیسه دانشکده فنی فومن و تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

۵ - برگزاری دروس عملی  حتی المقدور به صورت الکترونیکی

۶- برگزاری امتحانات طول نیمسال و  پایان نیمسال تحصیلی به صورت الکترونیکی

۷ - برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه / رساله به صورت الکترونیکی

8- برگزاری امتحان جامع به صورت الکترونیکی  در صورت موافقت گروه های آموزشی پردیس/ دانشکده