نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه تاریخ ارائه سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

اطلاعیه تاریخ ارائه سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع


به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع که درس سمینار را در نیمسال ۴۰۰۱ اخذ نموده‌اند می‌رساند تاریخ ارائه سمینار روز ۲ بهمن ۱۴۰۰ خواهد بود.