نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه تاریخ ارائه سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

اطلاعیه تاریخ ارائه سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی


به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی که درس سمینار را در نیمسال ۴۰۰۱ اخذ نموده‌اند می‌رساند تاریخ ارائه سمینار روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ خواهد بود.