نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تاریخ ارائه سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

اطلاعیه تاریخ ارائه سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در نیمسال اول ۴۰۰-۹۹ به صورت غیرحضوری در دو روز شنبه و یکشنبه ۲ و ۳ اسفند برگزار گردد. جدول زمان بندی ارائه برای هر دانشجو و نحوه دقیق برگزاری جلسات متعاقباً به اطلاع دانشجویان خواهد رسید. ضمناً سرپرست سمینار آقای دکتر کی نژاد می‌باشند.