نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه بودجه بندی درس نظریه های سازمان و مدیریت

اطلاعیه بودجه بندی درس نظریه های سازمان و مدیریت


بودجه بندی و بارم بندی درس نظریه‌های سازمان و مدیریت را اینجا دانلود و مشاهده نمائید. ضمناً طبق روزهای اعلام شده جهت حضور در کلاس آنلاین، در کلاس‌ها شرکت نمائید.