نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه اعلام ظرفیت اساتید راهنمای ورودی 98 MBA

اطلاعیه اعلام ظرفیت اساتید راهنمای ورودی 98 MBA


دانشجویان MBA99 فرم مربوط به استاد راهنما را از سایت دانشکده فنی فومن آپلود کرده و پس از تأیید استاد مربوطه حداکثر تا پایان دی ۹۹ به آموزش دانشکده ارسال نمایند.

ظرفیت

نام استاد

۳

آقای دکتر سلمان نظری

۲

آقای دکتر محمدسعید تسلیمی

۱

آقای دکتر محمدرضا نیکبخت

۱

آقای دکتر علی بزرگی امیری

۱

آقای دکتر تقی زاده یزدی