نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه اعلام اسامی دانشجویان 15% برتر ورودی 96 (استعداد درخشان)

اطلاعیه اعلام اسامی دانشجویان 15% برتر ورودی 96 (استعداد درخشان)


دانشجویان نامبرده فرم تقاضای پذیرش استفاده ازسهمیه استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ را در اسرع وقت پس از تکمیل به آدرس ایمیل دانشکده ارسال نمایند.(fouman.edu@ut.ac.ir)
مهندسی کامپیوتر: اسامه ایراندوست- علی امیری نژاد- مهدی ایمانپور- نیما عظیم زاده

مهندسی نفت: مرتضی هوایی- الان شریفی- رضا مهدوی- امید قیطولی- میلاد محمدزمانی

مهندسی شیمی: فاطمه پیش آگهی- سید هاتف هاشمی

مهندسی صنایع: روح اله معصومی- مریم ایزد بخش- علیرضا سلیمانی- فاطمه مصباحی

فرم تقاضای پذسهمیه استعدادهای درخشان ارشد ناپیوسته سال 1400-99