نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی سال 1392

92/06/25

 ثبت نام حدود 900 نفر دانشجویان پذیرفته شده در آزمون سراسری سال 1392    ( مقطع کارشناسی ) در روز دوشنبه مورخ 1/7/92 در محل اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی از ساعت -/7 صبح لغایت -/18 انجام خواهد شد.