نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه تمدید مهلت کارآموزی

99/04/03

مهلت ثبت نام دانشجویان در سامانه‌های کارآموزی ut.talentcoach.ir و ut.caroje.ir تا تاریخ ۱۴/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ تمدید شد. دانشجویانی که تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نداده‌اند در اسرع وقت نسبت به ارائه موافقت شرکت به آموزش و انتخاب فرصت کارآموزی در سامانه ut.talentcoach.ir اقدام نمایند. ضمناً تاریخ انتخاب واحد دروس کارآموزی و پروژه از ۰۷/‏۰۴/‏۹۹‬ لغایت ۱۱/‏۴/‏۹۹ می باشد. دانشجویان ملزم به انتخاب واحد درس کارآموزی در بازه ذکر شده در سامانه جامع آموزش با کدهای زیر می‌باشند. کارآموزی مهندسی شیمی و مهندسی نفت ۴۱-۸۱۰۴۲۶۰ و کارآموزی مهندسی صنایع ۴۱-۸۱۰۹۱۴۹ و کارآموزی مهندسی کامپیوتر ۸۱۰۱۲۹۴

پروژه مهندسی شیمی و مهندسی نفت ۴۱-۸۱۰۴۵۰۰وپروژه مهندسی صنایع ۴۱-۸۱۰۹۰۹۰ و پروژه مهندسی کامپیوتر ۴۱-۸۱۰۱۱۳۸