نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطاعیه مهم در خصوص دفاع نیمسال اول 400-99

اطاعیه مهم در خصوص دفاع نیمسال اول 400-99


پیرو بند یک مصوبات شورای آموزشی دانشگاه به شماره ۲۵۴۹۵۹/پ/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ در خصوص تمدید زمان برگزاری دفاع از رساله / پایان نامه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی بدون ایجاد نیمسال و اخذ شهریه تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به اطلاع می‌رساند: دانشجویان ذکور مشمول خدمت وظیفه عمومی که در سنوات ارفاقی می‌باشند ومدت معافیت تحصیلی ایشان به پایان رسیده است، موظف هستند تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ از رساله / پایان نامه دفاع نمایند، در صورت دفاع پس از این تاریخ (تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵)، عواقب ناشی از عدم تأیید سازمان وظیفه عمومی ناجا به عهده ایشان بوده و قصوری متوجه این دانشگاه نمی‌باشد.