نمایشگر دسته ای مطالب

اصلاحیه حذف اضطراری نیم سال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400

اصلاحیه حذف اضطراری نیم سال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400


قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

طیق اعلام آموزش کل دانشگاه، تسهیلات کرونایی در خصوص حذف اضطراری برای نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ همچنان برقرار می‌باشد، لذا حذف اضطراری سه درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی بدون رعایت نوع درس و کف واحد و حذف اضطراری یک درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بدون رعایت نوع درس و کف واحد، بلامانع می‌باشد.