نمایشگر دسته ای مطالب

استفاده از خدمات شبکه ابر رایانش ملی

استفاده از خدمات شبکه ابر رایانش ملی


احتراماً، پیرو حمایتهای انجام شده از مراکز عضو "شبکه ابررایانش ملی ایران" و با توجه به
ارتقای ظرفیت پردازشی مرکز ابررایانه ملی سیمرغ (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) به عنوان یکی از
اعضای شبکه مذکور، این مرکز همه خدمات پردازشی خود را به تمامی دانشگاهها و مراکز
پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم با حداقل 30 درصد تخفیف ارائه مینماید. همچنین برای
حمایت بیشتر از فعالیتهای پژوهشی در حوزههای هوش مصنوعی و کلان داده، خدمات مبتنی بر
پردازنده گرافیکی نیز مشمول تخفیف تا سقف 60 درصد خواهند بود.
علاوه بر آن، این مرکز آمادگی دارد در راستای رسالت خود در حل مسائل راهبردی کشور به ویژه
در حوزههای هوش مصنوعی و کلان داده، از طرحهای فناورانه و دانش بنیان مورد تایید
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در قالب قراردادهای دوجانبه مشارکت حمایت ویژه به عمل
آورد. از این رو، متقاضیان میتوانند جهت بهرهمندی و استفاده از این حمایت، طرح خود را با
hpcstaff@aut.ac.ir عنوان "فراخوان طرحهای فناورانه ابررایانه سیمرغ" از طریق رایانامه
- ارسال نمایند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن 66479622
021 تماس حاصل فرمایید.
برای اطلاعات بیشتر به لینکhttps://simorgh.cloud مراجعه فرمایید.