نمایشگر دسته ای مطالب

استخدام فارغ التحصیلان دانشکدگان فنی در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

استخدام فارغ التحصیلان دانشکدگان فنی در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس


مطابق با تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشکدگان فنی و شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، دانشجویان و فارغ التحصیلان علاقه مند به فعالیت در شرکت مذکور مطابق با توضیحات پوستر فوق می توانند اقدام نمایند. ضمنا در صورت هرگونه سوال در این خصوص، علاقه مندان می توانند با نماینده دانشکدگان فنی در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس (آقای دکتر قیامی آزاد) از طریق ایمیل rghiami@ut.ac.ir
ارتباط برقرار نمایند.