نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آز مکانیک سیالات

آز مکانیک سیالات


آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشکده فنی فومن از آزمایشگاه های مجهز در سطح استان گیلان می باشد. دستگاه های این آزمایشگاه در ادامه با شرح مختصر ذکر شده است.


مهندس علی آبادی

سرپرست آزمایشگاه مکانیک سیالات

آقای مهندس هوشیار مقیم علی آبادی
haliabadi@ut.ac.ir
۰۱۳-۳۴۹۱۵۱۲۸