نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه چند منظوره شیمی

آزمایشگاه چند منظوره شیمی


آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی فومن یک آزمایشگاه چند منظوره می باشد که کلیه دروش آزمایشگاهی شیمی،شامل شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی تجزیه و شیمی فیزیک در آن ارائه می گردد. این آزمایشگاه از ابتدای نیمه دوم سال تحصیلی 89-88 به بهره برداری رسید و در هر نیمسال تحصیلی دانشجویان رشته های مهندسی شیمی، مهندسی نفت، تحت آموزش قرار می گیرند. علاوه بر آموزش، در این آزمایشگاه پروژه های تحقیقاتی نیز انجام می پذیرد.


زیر مجموعه های این آزمایشگاه عبارتند از:


دکتر ابراهیمیان

سرپرست آزمایشگاه شیمی چند منظوره

دکتر آزاده ابراهیمیان پیربازاری
aebrahimian@ut.ac.ir
34915141 - 013