نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه فیزیک مکانیک و الکتریسیته

آزمایشگاه فیزیک مکانیک و الکتریسیته


آزمایشگاه فیزیک مکانیک و الکتریسیته دانشکده فنی فومن با سرپرستی خانم دکتر زهرا نصراللهی از جمله آزمایشگاه‌های آموزشی این دانشکده می‌باشد. دروس آزمایشگاه‌های فیزیک ۱ و آزمایشگاه فیزیک ۲  در این مکان برگزار می‌شوند.
 


دکتر ابراهیمیان

سرپرست آزمایشگاه فیزیک مکانیک و الکتریسیته

دکتر زهرا نصراللهی
z.nasr@ut.ac.ir
۰۱۳-۳۴۹۱۵۱۴۱