نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارشد

ارشد


1- فرم درخواست آموزشی

2- فرم درخواست استفاده از اقلام و تجهیزات آزمایشگاه‌های آموزشی

3- فرم درخواست دانشجویان از دانشکده جهت انجام امور در آزمایشگاه‌های آموزشی

4- فرم کمسیون پزشکی

5-فرم درخواست حل تمرین

6-فرم تعیین استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد

7- فرم پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد(پروپوزال)

8- راهنمای درخواست تأییدیه تحصیلی

9- روند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

10-تمپلیت نگارش و تدوین پایان نامه

11- فرم درخواست تمدید سنوات کارشناسی ارشد

12-راهنمای ورود به اتاق دفاع

13- فلوچارت بهره برداری از فرایند صدور گواهی رتبه دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد

14 - روند ثبت پروپوزال و درخواست دفاع

15- فرم درخواست مرخصی تحصیلی

16- فرم تغییر نمره کارشناسی ارشد

17-فرم اعلام کفایت

18-مراحل صدور به همراه فرم درخواست کارنامه انگلیسی

19- فلوچارت درخواست دفاع

20- راهنمای دریافت درصد همانندجویی پایان نامه

21- راهنمای دانشجو در فرآیند کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان سامانه جامع آموزش

22- فرم درخواست دانشجویان از دانشکده جهت استفاده از مرکز پردازش سریع

23-فرم اعلام وصول / ‏تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد

24- فرم های جدید همیار/دستیار دانشجویی