نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارسال دستاورد ها

ارسال دستاورد ها


دانشجویان گرامی دانشکده فنی فومن میتوانند دستاوردهای خود را در زمینه های تخصصی، علمی، هنری و ورزشی برای ثبت در این بخش به ایمیل های زیر ارسال کنند.

خانم زهرا پورفخرایی: atena.pourfakhraei@gmail.com

آقای بهراد فراهانی: behrad.farahani@gmail.com