نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزشیابی الکترونیکی اساتید در نیمسال دوم تحصیلی 00-99

ارزشیابی الکترونیکی اساتید در نیمسال دوم تحصیلی 00-99


به اطلاع دانشجویان می‌رساند ارزشیابی الکترونیکی اساتید در نیمسال دوم تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه ۲۹/‏۰۳/‏۱۴۰۰ ‬ لغایت جمعه مورخ ۰۴/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ به مدت یک هفته در سامانه جامع آموزش فعال خواهد بود. قابل ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی، امکان رؤیت نمرات پایان ترم نیمسال ۰۰-۹۹ برای دانشجویان وجود نخواهد داشت.