نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آدرس حوزه امتحانی در تهران مخصوص دانشجویان دانشکده فنی فومن

آدرس حوزه امتحانی در تهران مخصوص دانشجویان دانشکده فنی فومن


دانشجویانی که حوزه خود را دانشکده محل تحصیل در تهران انتخاب نموده اند به آدرس ذیل جهت برگزاری امتحان مراجعه نمایند.

 خیابان انقلاب-خیابان 16 آذر-پردیس دانشکده های فنی-دانشکده علوم مهندسی-ساختمان هیدرولیک-طبقه سوم- کلاس یک