نمایشگر دسته ای مطالب

«اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آزمون سراسری سال تحصیلی ١٤۰3-۱۴۰2»

«اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آزمون سراسری سال تحصیلی ١٤۰3-۱۴۰2»


«اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آزمون سراسری سال تحصیلی ١٤۰3-۱۴۰2»


ضمن عرض خیر مقدم و تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ١٤۰3-١۴۰2، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند: بازه زمانی ثبت نام غیر حضوری (الکترونیکی) از  روز  یکشنبه مورخ 1402/6/26  لغایت روز چهارشنبه مورخ  1402/6/29  می باشد. لذا پذیرفته شدگان محترم لازم است با مراجعه به سامانه reg.ut.ac.ir  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
زمان ثبت نام حضوری روز دوشنبه  مورخ 1402/7/3  لغایت  چهارشنبه مورخ  1402/7/5   در دانشکده محل قبولی(دانشکدگان فنی دانشگاه تهران) بوده و از هرگونه مراجعه حضوری به دانشکده فنی فومن خودداری فرمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی academics.ut.ac.ir مراجعه گردد.